Ukategorisert

Skal styrke lokaldemokratiet i sammenslåtte kommuner

Demokrati er ett av argumentene motstanderne av kommunesammenslåinger har brukt i argumentene mot kommunereformen.

I dag har kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) invitert alle kommuner som har gjensidige vedtak om å slå seg sammen, til å delta i et toårig prosjekt om fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet.

Deltakerne vil blant annet få tilbud om å delta i samlinger, verktøy til å kartlegge sine lokaldemokrati og tilskudd til lokalt arbeid med å utvikle lokaldemokratiet i sine nye kommuner, med forbehold om Stortingets godkjenning, ifølge Regjeringen.no.

Prosjektet vil ta opp hvordan lokalpolitikerne selv kan ta en aktiv rolle i å utvikle og fornye lokaldemokratiet i de nye kommunene. Det kan de gjøre gjennom å diskutere og arbeide med å utvikle organisering og arbeidsformer i politiske organer. Prosjektet skal også bidra til å utvikle samspillet med innbyggerne, næringsliv og organisasjoner.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer