Ukategorisert

Modernisering av fiskerinæringen

Regjeringen foreslår avvikling av trålernes plikter i Pliktmeldingen som ble lagt fram i dag.

Leveringsforpliktelser har vært en omstridt sak lenge. Selv i FrP, partiet som ikke bør forsvare konsesjoner, er det sentrale politikere som har forsvart leveringsforpliktelser.

I praksis betyr leveringsforpliktelser redusert frihet for rederiene, men det medfører også at det blir betalt minstepris for fisken som igjen reduserer rederienes inntjening.

Regjeringen foreslår i Pliktmeldingen at tilbudsplikten blir opphevet, at bearbeidingsplikten blir fjernet og avvikling av aktivitetsplikten. Forslagene kommer til å møte stor motbør i enkelte miljø, men forslagene er modernisering av fiskerinæringen. Det er forslag for økt frihet og større konkurranse.

Regjeringen mener en avvikling må skje mot en kompensasjon til omstilling i kommuner, forslag som helt sikkert har blitt fremmet for å dempe kritikken fra enkelte miljø.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer