Ukategorisert

FrP forsvarer leveringsforpliktelser

Jan-Henrik Fredriksen, stortingsrepresentant for Finnmark FrP, fronter i disse dager saken og problemstillingen om at FrP støtter leveringsforpliktelser.

Med dagens system, er det noen dilemmaer knyttet opp mot selskaper som får kvoter for å fiske det som mange politikere regner som statens fisk eller statlige ressurser. En del aktører, blant annet selskap knyttet til Kjell Inge Røkke, har fått kvoter, men betingelsen er leveranser til landanlegg i nord.

Leveringsforpliktelsene har de siste årene vært en het potet i Finnmark og spesielt rødgrønne politikere har markert seg som sterke forsvarere av leveringsplikten.

Jan-Henrik Fredriksen har etter landsmøtet sendt ut en pressemelding der han uttrykker stor tilfredshet med at FrP slår fast at historiske rettigheter, som leveringsplikt og aktivitetsplikt, ligger fast. Han viser til at partiet nå tydeliggjør at aktører som har fått rettigheter til redusert pris, som følge av at de har tatt på seg en forpliktelse om levering og aktivitet, ikke kan ta disse rettighetene uten videre med seg. I utgangspunktet betyr dette at for eksempel Kjell Inge Røkke, ikke kan selge fisken hans båter har fisket på et marked som bør være helt fritt. FrP fronter nå reguleringer i en næring som er gjennomregulert!

I praksis betyr leveringsforpliktelser redusert frihet for rederiene, men det medfører også at det blir betalt minstepris for fisken som igjen reduserer rederienes inntjening.

Det kan være forståelig at det ligger politiske krav til aktører som får fiskekvoter, altså får fiske det som politikere mener er statlige ressurser. Det bør likevel være en målsetning, og spesielt for FrP og Høyre, at markedet får råde når det gjelder å omsette fisk. Leveringsforpliktelser bryter viktige prinsipp og det er betenkelig at FrPs landsmøte lar medlemmene i nord bestemme partiets fiskeripolitikk.

NA24 publiserte i fjor en lengre artikkel om leveringsforpliktelser.

Tags:

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer