Ukategorisert

Endringer i ROBEK

Selv om kommune-Norge hadde et godt driftsresultat i 2016, er det fortsatt en del kommuner i ROBEK.

Det er nå 45 registrerte kommuner i registeret, viser oversikten på Regjeringen.no.

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

For lokalpolitikere bør det være flaut å bli registrert som en ROBEK-kommune.

Mest lest

Arrangementer