Notiser

Kraftig økning i kommune investeringer

Kommunenes investeringsutgifter har økt hele 110 prosent fra 2003 til 2016., ifølge Statistisk sentralbyrå.

Investeringene har i stor grad blitt finansiert av lån. Mange av investeringene er viktige for kommunene, for eksempel vann, avløp og renovasjon. Det har også blitt brukt penger på tiltak som ikke burde vært i kommunal regi.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer