Ukategorisert

Har statsråden endret syn?

Det blir ordveksling om bevæpning av politiet i Stortingets ordinære spørretime på onsdag.

Det er Fremskrittspartiet som har justis- og beredskapsministeren, et parti som er for generell bevæpning av politiet. I slutten av mars kom konklusjonen til Bevæpningsutvalget. Utvalget anbefaler et ubevæpnet politi med fremskutt lagring, altså ubevæpnet politi som medbringer en- og tohåndsvåpen i kjøretøy.

Ingen ting tyder på at FrPere er enige med Bevæpningsutvalget. Partiet vil nok fortsatt jobbe for generell bevæpning.

Det er Hadia Tajik, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, som lurer på om justis- og beredskapsministeren har endret syn.

Hele spørsmålet:
«Konklusjonen til bevæpningsutvalet om at politiet ikkje skal bere våpen, byggjer mellom anna på at politiet skal ha tillit hjå innbyggjarane. Etter grundige analyser av kriminalitet og terrorfare, kom utvalet til at det ikkje er noko tydeleg behov for alminneleg bevæpning av norsk politi. Statsråden har tidlegare ynskja bevæpning. Har statsråden endra syn etter å ha lese utvalet sine faglege vurderingar, eller vil han jobbe for bevæpning?»

Mest lest

Arrangementer