Ukategorisert

Frihet for kommunene

Venstre ønsker større kommunal frihet!

Stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Pål Farstad og Trine Skei Grande, Venstre, har fremmet et representantforslag der de blant annet ønsker at Stortinget skal be regjeringen fremme sak med forslag som i større grad begrenser statlig detaljregulering gjennom å begrense statens mulighet til å overprøve kommunale vedtak og i mindre grad tar bruk av øremerking i statlige overføringer til kommunene.

Venstre-representantene ønsker mindre detaljregulering av kommunene, økt innflytelse på egne inntekter, økt kommunal frihet i fastsetting av skjenkebevilgninger og salgstider for alkoholholdige varer, og friheten til å regulere egen oppdrettsnæring.

Hele forslaget fra Venstre-representantene:
«Stortinget ber regjeringen fremme sak til Stortinget med forslag som i større grad begrenser statlig detaljregulering gjennom å begrense statens mulighet til å overprøve kommunale vedtak og i mindre grad tar bruk av øremerking i statlige overføringer til kommunene.

Stortinget ber regjeringen fremme sak til Stortinget med forslag som i større grad lar kommunene øke egne inntekter gjennom blant annet å selv kunne fastsette eiendomsskatt og den kommunale skatteøren.

Stortinget ber regjeringen fremme sak til Stortinget med forslag som gir kommunene større frihet til selv bestemme skjenke- og salgstider for alkoholholdige varer.

Stortinget ber regjeringen fremme sak tilbake til Stortinget med forslag som gir kommunene friheten til selv å tillate dobbel bostedsregistrering.

Stortinget ber regjeringen fremme sak til Stortinget med forslag som gir kommunene større frihet til selv å regulere lokal fiskeoppdrettsnæring.»

Mest lest

Arrangementer