Ukategorisert

Vi bør hele tiden utvide demokratiet

Ved det første stortingsvalget i 1815 var det bare elleve prosent av dem over 18 år som hadde stemmerett.

Kvinner hadde ikke stemmerett i det hele tatt. Valgdeltakelsen var lav i de første stortingsvalgene. I de siste valgene har vi sett at kvinner stemmer i større grad enn menn, ifølge Statistisk sentralbyrå som gjennomgår stemmeberettigede, valgordninger og valgdeltakelse siden 1815.

I Norge har arbeideet med ny valglov startet igjen. Et offentlig lovutvalg som skal lage forslag til ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. Det er 20 år siden sist valgloven ble gjennomgått. På alle disse årene har det skjedd store endringer.

Liberaleren er en av aktørene som har vært opptatt av at Norge skal utvide demokratiet igjen, slik landet gjorde da kvinner fikk stemmerett. Nå er det naturlig med redusert stemmerettsalder. Det er like naturlig med et mer rettferdig system der hver stemme teller likt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer