Ukategorisert

Hardt arbeid i kommunale lederstillinger

Istedenfor å kritisere lønnsnivået i kommunal sektor, kom med forslag på hvordan politikerne kan redusere offentlig sektor samtidig som vi beholder velferd.

Det er ikke likhetstegn mellom skattefinansierte ordninger og velferd. Også liberalister ønsker velferd, selv om vi ønsker redusert bruk av skattefinansierte penger.

Kommunal Rapport har laget en oversikt som viser at 21 kommunale og fylkeskommunale ledere tjener mer enn statsministeren. Det kan være den norske statsministeren som tjener for lite, ikke kommunale ledere som tjener for mye.

Å være rådmann og fylkesrådmann i Norge, er en utfordrende og givende stilling. Personene som innehar stillingene i kommunene og fylkeskommunene har stort arbeidspress og mye ansvar. At millionlønninger har blitt vanlig for toppbyråkrater skulle bare mangle.

Det er ikke millionlønningene til utvalgte ledere i norske kommuner som er den største utfordringene i kommunal sektor. Utfordringen er at politikerne vedtar bruk av penger på nesten alle av områdene, pengebruk som gjør at offentlig sektor ikke er bærekraftig på litt sikt.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer