Ukategorisert

358 kommuner i Norge

Kommunesammenslåingene bør gi effektivisering av offentlig sektor, altså på sikt redusert bruk av skattefinansierte penger. Om det skjer, er mer usikkert.

Høyre, FrP, Venstre og KrF har blitt enige om å redusere antall kommuner fra 428 til 358. Vel 90 kommuner har sagt seg villige til frivillig sammenslåing, mens ni kommuner blir til ved hjelp av tvangssammenslåing. (Tallet på antall kommuner varierer litt i ulike medier torsdag)

Dette er resultatet av kommunereformen, en viktig reform for regjeringen i inneværende periode. Selv om Stortinget behandler saken, bør ikke dette være sluttresultatet. Reformarbeidet bør fortsette for å effektivisere offentlig sektor.

Hver krone som brukes i offentlig sektor er på en eller annen måte skattefinansiert.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer