Ukategorisert

Skuffende av regjeringen

Tommy Torvanger, administrerende direktør i Nergård, synes det er skuffende at regjeringen har trukket pliktmeldingen, forslag som skulle modernisere fiskeindustrien.

–Utrolig skuffende at regjeringen trekker meldingen om leveringsplikten. Det setter mange arbeidsplasser i fare, sier Tommy Torvanger til Fiskeribladet.

Årsaken til at regjeringen trakk meldingen, var av hensyn til fiskerinæringens behov for forutsigbarhet. Det var ikke flertall på Stortinget for å oppheve pliktene, plikter for trålere som ikke har fungert etter hensikten på mange år.

Fiskeriministeren fikk i oktober 2016 en rapport fra ei ekspertgruppe. Eksportgruppa mente i rapporten at ordningen ikke fungerer, og at det er en arbeidskrevende ordning. Selv om rådene var klare fra personer som undersøkte saken med objektive øyner, rotet politikerne saken til. Sånn blir det når partiene trenger oppslutning ved valg.

Mest lest

Arrangementer