Ukategorisert

Brev til fylkesmennene om skattefinansierte tilskudd til barnehager

Ettersom det bør være verdens mest naturlig ting at eiere som tjener penger tar ut utbytte, har Kunnskapsdepartementet sendt brev til fylkesmennene.

Kommuner kan ikke prioritere tilskudd til ideelle barnehager fremfor kommersielle barnehager utelukkende basert på om de tar ut utbytte, heter det i brevet fylkesmennene får.

I kommuner har retningslinjer for barnehager blitt behandlet. I den politiske behandlingen har det i en del kommuner vært spørsmål om hva som er lovlig.

Departementet har konkludert, ifølge Regjeringen.no:

-Kommunene har mulighet til å prioritere kommunal utbygging fremfor å gi tilskudd til private, så fremt kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass.

-Kommunen kan ikke ved tildeling av tilskudd prioritere private barnehager utelukkende basert på om barnehagen tar ut rimelig utbytte eller ikke. Barnehageloven åpner for at barnehager skal kunne ha adgang til et rimelig årsresultat, for eksempel gjennom utbytte for barnehager som er aksjeselskap. Dermed kan ikke ideelle barnehager prioriteres fremfor «kommersielle» barnehager som tar ut rimelig utbytte.

Utbytte-debatt
I Norge har vi en merkelig debatt og vedtak om utbytte. I skoler er det utbytteforbud, selv om politikere mener friskoler beriker utdanningssektoren. Legg merke til forskjellene mellom private skoler og friskoler.

I barnehager er utbytte lovlig, men det finnes politikere som ønsker forbud mot å tjene penger på det som er definert som offentlige oppgaver.

Mest lest

Arrangementer