Ukategorisert

FrP – det nye homopartiet?

Norge er kåret til verdens nest beste land å leve i for homofile. Barne- og familieminister Solveig Horne (FrP) tar gjerne æren. Er FrP blitt det nye homopartiet? Vi spurte FpUs formann Bjørn-Kristian Svendsrud.

Mitt første inntrykk av FpU-lederen var at han måtte være historieløs. I et intervju med Dagbladet foran FrPs landsmøte i år uttalte han at han hadde møtt større fordommer som FrP’er enn som homofil i FrP. Han kan umulig kjenne til hvilke reaksjoner vi som kjempet for homofiles rettigheter i FrP fikk, men han må jo vite at FrP efter splittelsen i 1994 ikke har stått på barrikadene for homofiles rettigheter, snarere tvert imot.

– Jeg har hatt det veldig bra, sier Svendsrud og forteller at det har vært lite reaksjoner internt i partiet på at han er homofil. Det er når folk får høre at han er i FrP han får reaksjoner.

Ministeren som modnet
For en måneds tid siden ble det kjent at Norge hoppet til 2.plass, hele 17 plasser opp på organisasjonen ILGAs kåring over mest homovennlige land. Solveig Horne, for anledningen kalt «FrPs homominister» uttalte til VG: Homofile i Norge har aldri hatt en bedre regjering enn vår. Naturligvis ble det rabalder.

En slik påstand skulle lederen av Aps homonettverk, Jon Reiar Øyan ha seg frabedt. «Du må ha tatt veldig mange lykkepiller og røyka sokka dine en god stund» var hans reaksjon i en VG-kronikk. Og slo fast at Horne var historieløs. Han fortsatte med en nokså forutsigbar kritikk; det fulgte ingen penger med regjeringens LHBT-handlingsplan.

– Det er ikke hvor mye penger man bevilger det handler om, men hvordan de brukes. Slik svarer Svendsrud da jeg konfronterer ham med Øyans påstander i VG. FpU-formannen bedyrer at han har et godt forhold til Solveig Horne, og sier at hun har lyttet og vært åpen. – Hun sier selv at hun har endret syn og at hun har modnet. Svendsrud sier at Horne er opptatt av mennesker, og han setter stor pris på henne.

FrPs stolte fortid – og 20 års mørke
Da KrFs leder Knut Arild Hareide gikk sammen med sin kone i Pride-paraden i Oslo i 2016 fikk han mye bråk internt i KrF. Horne gikk i den samme paraden, uten at jeg kan huske at det ble noe bråk av det. Hun har forøvrig gått i paraden hvert år som familieminister og dermed regjeringens ansvarlige for homospørsmål. Også FpU hadde en seksjon i toget. Svendsrud bekrefter at det ikke var noe bråk saken internt i FrP. – Det har skjedd vanvittig mye fra 2013 til nå. Svendsrud er tydelig på at FpU og FrP fortjener en positiv plass i historien om kampen for homofiles rettigheter.

Svendsrud har naturligvis rett i at FpU og FrP har en stolt fortid i homosaker: I februar 1990 sa FpUs landsmøte i Bergen ja til Partnerskapsloven, i forkant av FrPs landsmøte i Haugesund et par måneder senere sa FrP-formann Carl I. Hagen at det var uaktuelt å bruke Stalinparagrafen for å overprøve FpUs vedtak. FpUs formann stortingsrepresentant Jan Erik Fåne fremmet et privat lovforslag om en partnerskapslov, sammen med representanter for Ap og SV. Da lovforslaget fra Ap-regjeringen kom ble det vedtatt. En tredjedel av FrPs stortingsgruppe, 7 representanter stemte for loven. Uten FrP ville ikke loven blitt vedtatt. Det kom også inn en vesentlig endring i FrPs stortingsprogram foran valget i 1993; frem til da hadde FrP alltid fremhevet det heterofile ekteskapet som den foretrukne forpliktende samlivsform. Men nå kom det inn et tillegg; alle forhold som er inngått i frivillighet har en egenverdi. Men, og det er et stort men> efter splittelsen i 1994 kom var det slutt med en progressiv tilnærming til homofiles rettigheter. I nesten 20 år stemte FrPs stortingsrepresentanter mot ytterligere rettigheter for homofile.

Ingen forsøk på omkamp om Ekteskapsloven i programarbeidet
Foran valget i 2013 ble alle formuleringer om omkamp for å fjerne den nye ekteskapsloven, den som gjelder både heterofile og homofile, tatt ut av FrPs program. Bjørn-Kristian Svendsrud ble intervjuet av Nettavisen og uttalte at dette var en seier. Foran årets landsmøte har han selv vært medlem av programkomiteen. – Det kom inn tusenvis av forslag. Ingen av dem handlet om å fjerne den felles ekteskapsloven.

På spørsmål om medlemmer i FrP og FpU kjenner til FrPs historie på området før 1994 svarer Svendsrud et tydelig ja. Og han mener at de også er positive til denne delen av partiets historie.

Gav FrPs gruppeleder sjokk

Bjørn-Kristian Svendsrud
Svendsrud forteller at han kom inn i politikken via Barne- og Ungdomsrådet i Horten. Der kjempet de en lang kamp for å bevare den lokale og kommunale kinoen. Som leder for Ungdomsrådet fikk han en mandag i måneden tale deres sak foran kommunestyret. Og det endte med seier. Til FrPs og Høyres store irritasjon. Da han senere troppet opp på et medlemsmøte i FrP gav han gruppelederen sjokk. Men han fikk også en god klem. Så hvorfor valgte han FrP?

– Fordi Siv Jensen appellerte til meg. Jeg så på mange politiske debatter og følte at hun var den eneste som snakket til meg. Han meldte seg inn i 2008. Svendsrud fant ut at FrP faktisk var partiet for ham, og siden har han blitt. Han har folkevalgte verv både lokalt og på fylkesplan. Han ble valgt til nestformann i FpU i 2014, og til formann i 2016.

Å gå i Pride handler om å vise internasjonal solidaritet
Han har gjort seg noen tanker om Pride-paraden. – Det burde ikke være sånn at man må gå i Pride-paraden. Men Pride har en viktig rolle. Vi går i Pride for å vise internasjonal solidaritet med homofile i Tsjetsjenia, Rwanda og Russland, sier Svendsrud. Han mener det også er viktig med tanke på debattklimaet som har utviklet seg i USA. Selv kan han ikke gå i paraden i år, og er lei seg for det.

På spørsmål om hva som gjenstår i homokampen sier Svendsrud at den har utviklet seg til å handle om mer enn homofile og lesbiske. – For eksempel om bifile, som er blant de som sliter aller mest, sammen med transpersoner. Han forteller at FpU i 2013 vedtok at Norge må slutte å kastrere personer som ønsker å skifte kjønn juridisk, og si ja til å innføre et tredje kjønn.

Liberalister bør ha to kontrollspørsmål
Skeiv Ungdom henvendte seg til FpU og spurte om rettigheter for transpersoner kunne være et aktuelt tema for FpU å ta opp. – Da stilte man seg to spørsmål i FpU,: Gir det mer eller mindre frihet? Og går det ut over andre mennesker? Det er et godt forhold mellom Skeiv Ungdom og FpU, ifølge Svendsrud. – Transpersoners rettigheter er et svært smalt felt. Du tenker neppe over disse sakene hvis du ikke kjenner noen. Han berømmer Skeiv Ungdom for å ha tatt denne kampen. Og Solveig Horne var visstnok den første ministeren som inviterte dem inn på sitt kontor.

Rettigheter for transpersoner havnet på regjeringens bord. Som helseminister sa Jonas Gahr Støre at det skulle nedsettes et utvalg. Dette utvalget kom med sin konklusjon under Bent Høie som helseminister. – Regjeringen lyttet til utvalget og gjennomførte anbefalingen. Det var en enstemmig stortingsgruppe som vedtok at transpersoner ikke skal måtte gjennomgå kastrasjon for å få skiftet kjønn i passet. FrPs stortingsgruppe stilte seg de samme spørsmålene som FpU hadde gjort. Og kom til samme konklusjon. Da må FrP få anerkjennelse for dette, mener Svendsrud.

Holdninger endres ikke av vedtak
Hva gjenstår i kampen for homofiles rettigheter? Er det juridiske rettigheter for de enda mindre minoritetene, eller er det holdninger? Svendsrud er klar på at det er holdninger men tviler på at Norge kan gjøre så mye mer på det juridiske området. – Fremtiden kan ikke vedtas. Man kan ikke vedta at folk skal endre holdninger. Men serier som Skam og Født i feil kropp bidrar til å endre holdninger. Og det virker som om folk ønsker å være på det inkluderende laget, sier Svendsrud, som mener at regjeringen har vedtatt en offensiv holdningsplan, blant annet når det gjelder hatvold og hatefulle ytringer.

Så langt har FpU-formannen demonstrert at det åpenbart er en ny tid også i FrP. Men hva er det folk ikke vet om FrPs homopolitikk? – At homofile kan være blodgivere. Det viser at ting har forandret seg. Man skal ta hvert enkelt individ på alvor. Og det gjør FrP. Svendsrud mener et godt eksempel på forandringen er at Carl I. Hagen har erkjent at han inntok feil standpunkt til Partnerskapsloven. – Det er lov å ta feil, og å endre standpunkt. Men Svendsrud vet ikke om Hagen kommer til å gå i Pride-paraden.

Er FrP det nye homopartiet?
Ap har sitt homonettverk, Høyre har Åpne Høyre, Venstre har Frie Venstre. Vil FpUs formann kunne gå i debatter og argumentere for at FrP er det nye homopartiet fordi man har de og de sakene på programmet? Svendsrud skal faktisk i en FRI-arrangert debatt 24.juni – Jeg kommer ikke til å påstå at FrP er homopartiet i Norge. Men for et parti som er opptatt av individualisme er det naturlig å være opptatt av også homofiles rettigheter. Og Svendsrud tviler på om han hadde hatt de posisjonene han har i FrP hvis FrP hadde bestått av homofobe.

Hva med Sylvi Listhaug? Kanskje det fremste symbolet på de kristenkonservative kreftene i FrP. I 2016 stod hun på talerstolen på Oslo Kristne Symposium og mente at det ikke var nødvendig å gå i Pride for å vise solidaritet. Svendsrud svarer at det skal være takhøyde i FrP, og lov å ha forskjellige meninger. Men han understreker at det er regjeringen som gjennomfører FrPs politikk. Og at det er stortingsgruppen og Horne som markedsfører FrPs politikk. Han mener at Listhaug ikke bidrar til at folk flest tror at FrP er verdikonservative når det kommer til homofiles rettigheter

Et siste spørsmål: Er det noen standpunkter FrP burde inntatt når det gjelder homofiles rettigheter? – FrP burde sagt ja til en tredje kjønnskategori, slik FpU har gjort. Men hva med surrogati? Svendsrud er klar på at det er et liberalt spørsmål, men ikke et homopolitisk spørsmål.

Onsdag 21.juni arrangerer Civita debatt om kåringen av Norge som verdens nest beste land for homofile å leve i. Panelet best år av fire personer, to fra Ap og to fra Høyre.

Les gjerne:

Tilgi dem som slutter seg til homokampen (Minerva 19.05 2017)
Friele lever i fortiden (Aftenposten, 15.07 2014)
Har du sovet i timen, Friele? (Liberaleren, 14.07 2014)
Fra stolthet til fordom (Vampus, 30.06 2014)

Foto: FpU (c)

Mest lest

Arrangementer