Ukategorisert

Konkurranse mellom kommunene

Det bør være konkurranse mellom kommunene, konkurranse som inkluderer skatte- og avgiftsnivå.

Det er store forskjeller mellom kommuner, spesielt i avgifter på de kommunale tjenestene. Selv om det er selvkostprinsippet som gjelder på vann, avløp, renovasjon og feiing, skiller det betydelig mellom mange kommuner. Politikere i kostbare kommuner bør se hva som blir gjort i kommuner som har lavere gebyr på kommunale tjenester.

Helge André Njåstad i Frp, leder av Kommunal -og forvaltningskomiteen på Stortinget, mener ifølge P4 at kommuner må lære av hverandre.

Skal borgere med dårlig privatøkonomi få romsligere økonomi, må kommuner utføre tjenester rimeligere.

Mest lest

Arrangementer