Ukategorisert

Ingen bør gjennom tvang urinere i vasken

Enkelte innsatte i norske fengsel har soningsforhold Norge ikke bør være stolt av.

Sivilombudsmannen er svært bekymret for situasjonen til innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum, etter et uanmeldt besøk i fengselet. Det melder NRK.no.

Så lenge det ikke er toalett på cellene, bør innsatte få bruke toalettfasilitetene i fellesområdene uansett tid på døgnet. Harde kår for innsatte i fengslene bør ikke innbefatte uverdige forhold mange av oss kritiserer i land vi misliker å sammenligne oss med.

Privat fengsel
Det blir ofte dårlig kvalitet på tjenester uten konkurranse, fengsel er ikke et unntak. Det norske systemet er organisert slik at dømte personer ikke kan velge private alternativ. De er idømt fengselsstraff og fengslene er i regi av staten, selv om regjeringen leier noen plasser i Nederland.

Private fengsel kan for eksempel finansieres gjennom stykkpris. Det er ikke mange politikere som ønsker å videreutvikle dette området, men debatt om problemstillingen er en god idé.

PS: Skribenten har urinert en del i fengselvasker, på grunn av ubetinget fengsel på grunn av militærnekting.

Mest lest

Arrangementer