Ukategorisert

Hva blir det neste, Dent?

Hvis snusbruk irriterer pasienter, kan mye annet også være irriterende; for eksempel pastillene Dent.

Ingen ansatte som er i kontakt med pasienter ved Sørlandet sykehus får lov til å bruke snus på jobb, melder flv.no i en artikkel som ligger bak betalingsmuren.

Det har vært lignende forslag og vedtak i Norge, noe Liberaleren har omtalt. Felles for slike ytterliggående forslag er en tro på at styringsretten er vid, veldig vid. Den europeiske menneskerettskonvensjonen om retten til privatliv, setter grenser for politisk styringsrett! Ansatte ved Sørlandet sykehus som er misfornøyde med formynderne, bør anke vedtaket. Det bør for de fleste være uproblematisk med snusbruk i løpet av en arbeidsdag.

Dersom snusbruk irriterer pasienter kan mye annet også være irriterende. Det bør holde å nevne pastiller, parfyme, hårsveis og skjegg.

På området tobakksprodukt har forbud avlet forbud, noe vi ser fra mange land.

Mest lest

Arrangementer