Ukategorisert

Fiske etter velgere

Representanter fra Senterpartiet har nok en gang fremmet et representantforslag om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten.

Pensjonistforbundet har det siste året gjennomført en kampanje for å få slippen tilbake i posten. Pensjonistforbundet ønsker utbetalingsmeldingene i posten. Kampanjen er en suksess. Ikke i form av nye vedtak, men politikere har tatt kravet til etterretning.

Senterpartipolitikere har tidligere fremmet representantforslag om saken. Nå gjør Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Geir Adelsten Iversen og Sandra Borch, det igjen.

Digitalisering bør bety effektivisering av offentlig sektor, effektivisering som gir rom for skatte- og avgiftslettelser eller økt innsats på prioriterte felt for politikerne. Uten effektivisering kommer mye til å gå galt for Norge i årene som kommer. Dersom politikerne skal ta hensyn til alle som blir rammet av digitaliseringen, blir det minimal modernisering av offentlig sektor.

Stortinget bør stemme ned dette representantforslaget!

Representantforslaget, hentet fra Stortinget.no:
I
Stortinget ber regjeringen fra 1. januar 2018 gi alle som mottar pensjonsytelser valgfri rett til å få utbetalingsinformasjonen tilsendt løpende, pr. post.

II
Stortinget ber regjeringen fra 1. januar 2018 gi alle pensjonsmottakere informasjon (pr. epost eller brev) om endringer i pensjonsytelsen med henvisning til konkret oversikt over de beregninger som ligger til grunn for endringen.

0 0 vurderinger
Vurdering
2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Per Olaf lundteigen
Per Olaf lundteigen
3 years ago

Interessant at de som skal være ” liberale” trekker konklusjon uten argumentasjon . At det er to Det andre forslaget er ikke engang oppfatta. Lite betryggende !!

Fra Liberalerens arkiv

 • Vekk med kontanter?Vekk med kontanter?
  Er det virkelig så enkelt at kontanter bare er en bakstreversk museumsgjenstand?
 • Jeg tok en million fra de fattigeJeg tok en million fra de fattige
  Gjennom å låne og investere er det mulig å tjene gode penger, på bekostning av fellesskapet.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
  Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
 • Tenk om det ikke fantes noen landTenk om det ikke fantes noen land
  Det er ikke så mange år vi har trengt pass for å krysse landegrenser.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Ja til bompengerJa til bompenger
  Bompenger er en rettferdig måte å finansiere veier på.