Ukategorisert

Fiske etter velgere

Representanter fra Senterpartiet har nok en gang fremmet et representantforslag om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten.

Pensjonistforbundet har det siste året gjennomført en kampanje for å få slippen tilbake i posten. Pensjonistforbundet ønsker utbetalingsmeldingene i posten. Kampanjen er en suksess. Ikke i form av nye vedtak, men politikere har tatt kravet til etterretning.

Senterpartipolitikere har tidligere fremmet representantforslag om saken. Nå gjør Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Geir Adelsten Iversen og Sandra Borch, det igjen.

Digitalisering bør bety effektivisering av offentlig sektor, effektivisering som gir rom for skatte- og avgiftslettelser eller økt innsats på prioriterte felt for politikerne. Uten effektivisering kommer mye til å gå galt for Norge i årene som kommer. Dersom politikerne skal ta hensyn til alle som blir rammet av digitaliseringen, blir det minimal modernisering av offentlig sektor.

Stortinget bør stemme ned dette representantforslaget!

Representantforslaget, hentet fra Stortinget.no:
I
Stortinget ber regjeringen fra 1. januar 2018 gi alle som mottar pensjonsytelser valgfri rett til å få utbetalingsinformasjonen tilsendt løpende, pr. post.

II
Stortinget ber regjeringen fra 1. januar 2018 gi alle pensjonsmottakere informasjon (pr. epost eller brev) om endringer i pensjonsytelsen med henvisning til konkret oversikt over de beregninger som ligger til grunn for endringen.

Mest lest

Arrangementer