Ukategorisert

Nobelkomiteen: Innspill til FrP om navn

Efter stortingsvalget skal Nobelkomiteen oppnevnes på nytt. FrP kan gå i bresjen for å tenke nytt; oppnevne et medlem uten å la vervet være belønning for lang og tro tjeneste.

Aftenposten har i dag en artikkel på nett der det fremgår at Inger Marie Ytterhorn (76) ønsker gjenvalg, mens Carl I. Hagen (73) ønsker seg hennes plass. Kommunikasjonen mellom dem er ikke-eksisterende.

I 2011 anbefalte jeg her på Liberaleren at FrP og Siv Jensen tenkte nytt. Da skrev jeg følgende:

«Siv Jensen kan bli den som starter arbeidet med å endre og utvide Nobelkomiteens sammensetning. Hvis hun tør. Hun kan foreslå for sin stortingsgruppe at FrP skal gjøre nybrottsarbeidet – og dermed stille Ap i forlegenhet. For hvis FrP går foran, hvordan kan Aps ledelse unngå å følge opp? Efter utspillet fra partisekretær Raymond Johansen? Ap-ledelsen vil stille seg selv i et underlig lys hvis de ikke gjør noe. Men dét betinger altså at FrP går foran.

Siv Jensen kan foreslå at FrP oppnevner en norsk utenrikspolitisk ekspert. Eller en annen som har markert seg når det gjelder fred og/eller menneskerettigheter. For eksempel tidligere forlegger William Nygaard, som turde å publisere Salman Rushdies bok Sataniske vers. Skal man oppnevne en kritiker er Fredrik S. Heffermehl et alternativ.» Han har lenge vært aktiv i tradisjonelt fredsarbeid – og er også en skarp kritiker av Nobelkomiteens arbeid (og av måten oppnevningen skjer på). Sannsynligvis står Heffermehl for langt unna FrP politisk til at han er et aktuelt valg. Men partiet kan også velge å gå utenlands. Det finnes nok av personer å ta av. Om nødvendig kan partiet rådføre seg med tenketanker som Cato Institute eller Heritage Foundation.

Konsekvensen av et slikt, dristig trekk som å oppnevne en ikke-politiker (kanskje en utlending!) til medlem av Nobelkomiteen er at plassen ikke kan brukes til å hedre hverken Carl I. Hagen eller noen annen i FrP (denne gang).»

I en ny artikkel noen uker senere skrev jeg om aktuelle navn, som FrP ikke benyttet muligheten til å oppnevne:

«Nå gjenstår FrPs medlem. Inger Marie Ytterhorn er FrPs nåværende medlem av Nobelkomiteen. FrP har ifølge NTB valgt å gjenoppnevne Inger-Marie Ytterhorn som medlem.

Dersom dette er korrekt, er det beklagelig at FrP og leder Siv Jensen ikke tør gå i spissen for en nytenkning hva angår sammensetningen av Nobelkomiteen. I en artikkel her på Liberaleren 01.oktober oppfordret jeg henne til dette. Men den tok altså hverken hun eller partiet.

Interessante kandidater til å fylle FrPs plass i komiteen kunne vært Asle Toje, eller forlegger William Nygaard. Skulle partiet velge en utlending kunne f.eks lederen for Cato Institute, Ed Crane vært et bra navn.

FrPs mulighet til å ta initiativet i debatten om Nobelkomiteens sammensetning og virke er borte. Det er synd.»

Oppfordring til Siv Jensen og Hans Andreas Limi om å tenke nytt
Nå gjentar jeg oppfordringen til partileder Siv Jensen og til parlamentarisk leder Hans Andreas Limi:

Tenk dristig og nytt om FrPs plass i Nobelkomiteen. Aktuelle kandidater kan være Asle Toje, Sverre Lodgaard, William Nygaard, eller Åsne Seierstad. Ser man utenlands kan Ed Crane eller Thor Halvorssen være aktuelle kandidater.

Hvis FrP foretrekker en med partiboken i orden vil Kristian Norheim, tidligere medlem av Stortingets utenrikskomite være en utmerket kandidat.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer