Ukategorisert

Bør være et klart skille mellom staten og Nobelkomiteen

Carl I Hagen er innstilt som Fremskrittspartiets kandidat i Nobelkomiteen av stortingsgruppa.

Inger-Marie Ytterhorn har de siste periodene vært partiets kandidat og representant i Nobelkomiteen. At Hagen nå er kandidat er ikke nytenking slik Liberaleren har etterlyst.

Det har vært enighet i Norge om at stortingsrepresentanter ikke skal være medlem av Nobelkomiteen. Dersom Hagen blir valgt, blir linjen brutt. Carl I Hagen er vararepresentant på Stortinget i denne valgperioden og må muligens møte som representant med ujevne mellomrom.

Det burde vært et totalt skille mellom staten og Nobelkomiteen. Medlemmene i komiteen burde ikke vært oppnevnt av Stortinget.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer