Ukategorisert

Forsikringsselskapene krever inn årsavgift for staten

Ordningen med at forsikringsselskap krever inn avgift for kjøretøy har vært praktisk lenge i andre land. Selskapene i Norge har startet forberedelsene til endringen.

Over 350 000 If-kunder som har forsikret et eller flere kjøretøy i selskapet, skal fra årsskiftet betale trafikkforsikringsavgift til staten sammen med bilforsikringen. Trafikkforsikringsavgift erstatter den gamle årsavgiften, melder If i en pressemelding.

Alle forsikringsselskapene i Norge er pålagt å kreve inn avgiften, og det er Stortinget som har vedtatt dette. Bakgrunnen for endringen er at Staten ønsker å redusere administrasjonskostnadene knyttet til årsavgiften, som i dag er den avgiften som det koster mest å kreve inn. Årsavgiften utgjør mer enn 10 milliarder kroner.

Tidspunktet for når kundene skal betale avhenger av når bilforsikringen blir betalt i løpet av året.

Innkreving gjennom forsikringsselskaper er vanlig i andre land i Europa og i nabolandene Sverige og Danmark, er dette blitt gjort i årevis. Trafikkforsikringsavgift blir betalt sammen med ansvarsforsikringen til forsikringsselskapene, som igjen overfører innkrevet beløp til statlige myndigheter.

Forslaget om at trafikkforsikringen skulle erstatte årsavgiften, kom regjeringen med sommeren 2014; en sak Liberaleren omtalte.

Mest lest

Arrangementer