Ukategorisert

Penger kommuner taper betyr mindre utgifter for bedrifter

Ordførere, spesielt fra de rødgrønne partiene, har i dag uttalt seg negativt om at stortingsflertallet fjerner skatt på maskiner, en sak FrP med rette markedsfører som en viktig seier for partiet.

Stine Akselsen, ordfører i Lebesby kommune i Finnmark, mener kommunen taper over tre millioner kroner på endringen, ifølge iFinnmark.no.

Akselsen og andre lokalpolitikere mener tapte inntekter går utover tjenestetilbudet i kommunene.

Eiendomsskatten har gjort politikerne avhengige av inntektene. Små endringer blir fremstilt som enorme utfordringer for lokale folkevalgte. Sannheten er at eiendomsskatten som helhet utgjør en liten del av kommunebudsjettet i de fleste av kommunene. Kutt eller fjerning skal være uproblematisk for politikere som setter grenser for politikk, og som vil gjøre endringer i driften.

Inntekter kommuner går glipp av i form av redusert skatt, blir igjen i privat sektor; altså eierne av pengene. At næringslivet får beholde mer av egne penger og skaper verdier av pengene, er kun positivt. Det er slik det egentlig bør være i et moderne velferdssamfunn.

Mest lest

Arrangementer