Ukategorisert

Innstillingsmøte bør være innstillingsmøte

Kommunene har avholdt innstillingsmøte foran kommunestyrebehandlingene av budsjettene for 2018.

Skribenten har fulgt én av prosessene nøye, arbeidet med kommunebudsjettet i egen hjemkommune. I prosessen har det av rådmannen blitt fremmet forslag som har skapt debatt i lokalsamfunnet, blant annet å flytte ungdomsskoleelevene i Gjesvær til Honningsvåg og la rektoren i Honningsvåg være rektor for begge skolene; samt trekke inn én lærerstilling. I praksis betyr forslaget nedleggelse av Gjesvær skole, et forslag det er naturlig politikerne får på bordet på grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen.

Mange borgere og elever har reagert på forslaget. Det har vært stor medieomtale om budsjettet på grunn av denne saken. Samtidig har det vært klart for mange av oss som har fulgt debatten fra sidelinjen, at forslaget ikke ville bli vedtatt av kommunestyret.

En helt unødvendig varm debatt, og det er de politiske partiene som har skylden.

Hadde partiene gjort det organisatoriske forarbeidet før innstillingsmøtet i formannskapet, ville innstillingen til rådmannens forslag vært negativ. Så lenge partiene tar for lett på arbeidet med innstillingene, oppstår slike debatter som Nordkapp har opplevd de siste ukene.

Nordkapp er én av mange kommuner der partiene fremmer inndekningsforslag i kommunestyret, ikke i formannskapet slik det bør være. Bedre organisering i partiene ville dempet mye støy i budsjettdebattene som er i mange norske kommuner de første ukene av desember.

Mest lest

Arrangementer