Ukategorisert

Det meste av problemene skal politikerne løse gjennom offentlig sektor

Det blir mobbeombud i alle fylkene, selv om fylkeskommunene får frihet til å gjøre tilpasninger i egen region.

Stortinget vedtok i vår at alle fylkene skal ha sitt eget mobbeombud.

Dersom mobbing er et stort problem lokalt, hadde fylkeskommunene og kommunene frihet til å engasjere mobbeombud uten et stortingsvedtak. Nye ombud i et land med en enorm offentlig sektor, er vanskelig å forsvare for liberalister.

–Vi legger opp til en nasjonal ordning, men gir samtidig rom for lokale tilpasninger. Fylkene har gode forutsetninger for å finne gode lokale løsninger ved å mobilisere sine nettverk, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), ifølge Kommunal Rapport.

Alltid eller nesten alltid skal politikerne løse problem gjennom offentlig sektor. Alle de kommunale satsingene mot mobbing, blant annet gjennom Zero, har vært mislykket dersom mobbing fortsatt er et stort problem,

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer