Ukategorisert

FpU har en jobb å gjøre i FrP

Fremskrittspartiet er ikke med på det mange kaller avkriminalisering av narkotika.

–Konsekvensene blir at det blir vanskeligere for samfunnet å si at dette ikke er lov, sier Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i FrP, til NRK.no.

Fremskrittspartiet er ett av stortingspartiene som har tradisjon for god argumentasjon for en liberal alkoholpolitikk. Liberalisering av alkoholpolitikken er en god FrP-sak, uten at fremskrittspartipolitikerne vil at borgerne skal drikke seg i hjel. Den samme holdningen burde partiet hatt til narkotikapolitikken.

FpU har en fornuftig inngang til dette politikkområdet:
«FpU ser behovet for en mer moderne narkotikapolitikk. Norge bør gå vekk fra sin restriktive narkotikapolitikk til å føre en narkotikapolitikk som tar hensyn til de narkomane og deres helseforhold. FpU mener misbruk av narkotika bør bli behandlet som et sosialt problem og brukerne bør derfor ikke straffes, men tilbys behandling. Videre mener FpU det prinsipielt ikke er statens oppgave å straffe folk som gjør dårlige valg som kun rammer egen helse. FpU ønsker derfor å legalisere cannabis og andre lettere stoffer som anses for å være mindre avhengighetsskapende og har relativt få skadevirkninger.»

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer