Ukategorisert

Den praktiske skolesekken

Fire av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter ber regjeringen innføre Den praktiske skolesekken, altså mer praktisk læring i grunnskolen.

Det er Martin Henriksen, Leif Audun Sande, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg som har fremmet representantforslaget om Den praktiske skolesekken for elever i barne- og ungdomsskolen.

Uansett grep om innholdet i skolen, tyder mye på at resultatene ikke står i stil med det skattefinansierte forbruket. Barn og ungdommer er ulike, og at elever skal lære omtrent det samme i offentlig regi er ikke veldig forlokkende.

Én av fire elever gjennomfører ikke skolen, en skole politikere og byråkrater har styrt omtrent fra A til Å. Internasjonale undersøkelser viser at resultatene har forbedret seg, men det skulle bare mangle med tanke på alle skattefinansierte ressurser som sprøytes inn i denne delen av offentlig sektor.

Representantforslaget, hentet fra Stortinget.no:
«Stortinget ber regjeringen innføre den praktiske skolesekken som en nasjonal satsing i barne- og ungdomsskolen, som et tilbud alle kommuner må utforme og tilby sine elever.»

Privat
Politikerne kan endre kurs innenfor dagens system med skattefinansiert opplæring. Ny kurs i gammelt system bør bety klare prioriteringer for skolen med færre fag og økt kompetanse for lærerne. Mer konkurranse mellom skolene gjennom flere friskoler er en klar fordel.

Det optimale ville vært et helt nytt og privat system, altså privatisering av grunnskolen. Et privat skolesystem ville ført til reell konkurranse mellom skolene som igjen fører til økt kvalitet. Et av argumentene som blir brukt mot privatisering, er finansieringen. Bent Johan Mosfjell har skrevet om dette, blant annet i artikkelen Høyres sosialistiske skolepolitikk fra kommunevalgen i 2011.

Mest lest

Arrangementer