Ukategorisert

Nok en høringsrunde på forslag om søndagsåpne butikker

Regjeringspartiene Høyre, FrP og Venstre bør rødme i saken om søndagsåpne butikker. Det er ille at denne saken ikke er sluttbehandlet med resultat om større frihet, likere konkurransevilkår og større mangfold for forbrukerne.

Regjeringspartiene, altså dagens regjeringsparti, kunne avgjort denne saken i forrige valgperiode. En liberalisering med fokus på eiendomsrettigheter ville skapt storm de første ukene, men etter hvert gått seg til. Færre reguleringer og færre forbud er en fordel for befolkningen.

At vi fortsatt surrer med debatten om søndagsåpne butikker viser reguleringsiveren på Stortinget. Det er pinlig!

Saken om åpningstider burde vært verdens enkleste sak. Det skal være eieren/eierne som bestemmer driften, inkludert åpningstider. I hovedsak er dette prinsippet seks andre dager i uken, men ikke på søndager.

Regjeringen nedsatte et utvalg som fremmet nye forslag til reguleringer. Utvalget foreslår blant annet at utvidelse av grenser for butikker som får holde åpent på søndager, fra 100 kvadratmeter til 150 kvadratmeter. Det er komisk ja.

Nå blir forslagene fra utvalget sendt ut på høring, ifølge Regjeringen.no. Høringsfristen er satt til 25. april 2018.

Forrige høringsrunde om søndagsåpne butikker var våren 2015, en høringsrunde som endte med null og niks; hvis vi ser bort fra utvalget regjeringen nedsatte.

Mest lest

Arrangementer