Ukategorisert

Interpellasjon til finansministeren om kryptovaluta

En del mener at det eneste som kan sette stopper for kryptovaluta, er at myndigheter setter foten ned og gjør slik valuta ulovlig.

Finansministeren har mottatt en interpellasjon om kryptovaluta. Det er Emilie Enger Mehl, stortingsrepresentant for Senterpartiet, som har fremmet interpellasjonen. Senterpartipolitikeren spør finansministeren om hvordan statsråden vil håndtere kryptovaluta politisk??

I interpellasjonen har Enger Mehl skrevet, at slik valuta faller utenfor finanslovgivningen. Hun mener virtuell valuta er attraktivt for skatteunndragelse, hvitvasking, finansiering av terror eller ulovlig virksomhet og annen kriminalitet.

Hele interpellasjonen, hentet fra Stortinget.no:
«Kryptovaluta som for eksempel bitcoin har hatt en enorm vekst det siste året. Slik valuta er ikke utstedt eller regulert av offentlig myndighet og faller utenfor finanslovgivningen. Transaksjoner gjennomføres anonymt, uten involvering av en tredjepart, og er nærmest umulige å spore. Virtuell valuta er attraktivt for skatteunndragelse, hvitvasking, finansiering av terror eller ulovlig virksomhet og annen kriminalitet. I en trusselvurdering fra NTAES av juni 2017 heter det at virtuell valuta er en av de største truslene mot bekjempelse av økonomisk kriminalitet. 11. januar gikk DNB ut med en advarsel etter en sterk økning i investeringsbedragerier knyttet til bitcoin og andre kryptovalutaer. Også Sparebank 1 har opplevd alvorlige svindeltilfeller, ifølge DN 16. januar. Det pekes på alvorlige bekymringer ved at utviklingen skjer raskt og nærmest uten politisk regulering.

Hvordan vil statsråden håndtere kryptovaluta politisk?»

Tags:

Mest lest

Arrangementer