Ukategorisert

Oppgaver kunne vært overført til kommuner

Ekspertutvalget ønsker at fylkeskommunene skal få overført nye oppgaver fra staten, oppgaver som burde vært lagt til kommuner uten det unødvendige mellomleddet i forvaltningen.

Ekspertutvalget presenterte forslagene torsdag formiddag, forslag som overhode ikke er radikale. Dette er oppgaver, dersom det offentlige skal drive på med alt dette, som kunne vært utført av kommuner av en viss størrelse.

Kort fortalt foreslår ekspertutvalget at fylkeskommunene får oppgaver der de allerede har et ansvar i dag. Eksempel: Penger fra Innovasjon Norge blir tildelt fylkeskommunene, dersom utvalget får tilslutning for forslaget.

Fylkene skal også overta kjøp av togruter og flyruter, selv om flyruter allerede ligger inne i planene for nye oppgaver til dette forvaltningsnivået.

Innenfor kultur og kulturminnevern skal samtlige institusjoner bli fylkeskommunenes ansvar, mens staten beholder ansvaret for hovedstatsinstitusjonene.

Ekspertutvalget ble nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sommeren 2017 etter anmodning fra Stortinget i forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til regionreform.

Mest lest

Arrangementer