Ukategorisert

Forslaget om profittfri barnehage ble nedstemt

Debatten om profittfri barnehage har politikere hatt flere ganger, men slike debatter viser forskjeller mellom partiene og det er bra.

Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget har gjort innstilling i representantforslaget fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Lill Fagerås og Solfrid Lerbrekk om profittfri barnehage. Vedtaket i komiteen er at representantforslaget vedtas ikke, ifølge Stortinget.no.

Det er et dristig forslag fra SV ettersom foreldre er mer fornøyd med private barnehager enn kommunale, viser foreldreundersøkelsen for 2017.

SV-prinsippet kan utradere private barnehager, selv om det er få barnehager som tjener penger for tiden.

Barnehagepraksisen om profitt burde vært innført for skoler ettersom private barnehager er en stor suksess; selv om dette i likhet med friskoler er aktører som mottar betydelige skattefinansierte overføringer for tjenesten foreldre, foresatte og barn, mottar.

Mest lest

Arrangementer