Ukategorisert

Få vil satse mer på helse enn liberalister

Det er trolig få andre som vil satse så mye på helse som liberalister, men den store forskjellen er at tilhengere av den liberalistiske ideologien vil privatisere helseordningene.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viste at helseutgiftene i Norge utgjorde 10,5 prosent av BNP i 2016. Det er en sterk satsing, men urettferdig bruk av penger ettersom 85 prosent av utgiftene ble dekket gjennom skattefinansierte budsjett. Det betyr for eksempel at borgere som «forguder» såkalt sunn livsstil betalte regninger for personer som dyrker det usunne.

Gjennom full privatisering vil aktører levere tjenester av høy kvalitet på sykdommer og skader. Pasienter som kunder ville gitt et system som innretter produksjonen på best mulig måte for brukerne, på lik linje med de delene av samfunnet som politikerne har privatisert. Offentlig styrte butikker er utenkelig i dag fordi privat næringsliv tilfredsstiller markedet på en god måte.

Dersom borgerne fikk beholde egne penger, ville svært mange prioritert egen og familiemedlemmenes helse høyt. Personer som foretar feile prioriteringer, uten at det er fasit på hva som er riktig prioritering, ville slitt. De personene sliter også i dag gjennom et skattefinansiert og svært regulert system.

Det er kun ett parti i Norge som vil bryte opp det offentlige helsemonopolet og det er Liberalistene.

Helse er for viktig til at politikerne bør få bestemme!

Mest lest

Arrangementer