Ukategorisert

Offentlig sektor blir litt større

Alle fylkene ønsker mobbeombud. I den store sammenhengen er det en liten utgiftsøkning, men offentlig sektor blir litt større og politikerne bruker skattefinansierte penger på nok et ombud.

Det er Kunnskapsdepartementet som melder at alle fylkene fra høsten 2018 skal ha mobbeombud, melder Regjeringen.no. I dag er det mobbeombud i noen av fylkene.

Finnmark fylke har ikke mobbeombud, men får det i høst, ifølge departementet Det er bemerkelsesverdig at Hovedutvalget for kompetanse skal behandle saken i juni før fylkestinget får saken til behandling. Det kan jo være at fylkespolitikerne mener de har nok å bruke penger på?

For liberalister skal det være vanskelig å støtte forslag om mobbeombud. Liberalister skal jobbe for frihet og en begrenset stat, og denne visjonen kolliderer med skattefinansierte mobbeombud.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Norske tilstanderNorske tilstander
    På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
  • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
    I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
  • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
    Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?