Ukategorisert

Stortinget har økt flyavgifter drastisk, ikke regjeringen

Det er ikke regjeringen som vedtar de statlige avgiftene. Det gjør Stortinget!

Avgiftene på kortbanenettet har økt drastisk de siste årene, noe Liberaleren har omtalt. Stortinget bruker penger fra avgifter til å finansiere velferdsstaten, fra skattefinansierte barnehager til meningsløse subsidier.

Åsunn Lyngeda, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, stiller samferdselsministeren spørsmål om flyavgift i den ordinære spørretimen på Stortinget.

Jevnt og trutt ser vi AP-politikere håne flypassasjeravgiften, men partiet beholdt avgiften i statsbudsjettforslaget. Ap trenger pengene like mye som regjeringspartiene på Stortinget for å finansiere den gigantiske velferdsstaten.

Det mest logiske er at folket får beholde mest mulig av egne penger slik at vi får et velferdssamfunn istedenfor velferdsstat.

Det er spørretime på Stortinget onsdag formiddag.

Mest lest

Arrangementer