Ukategorisert

Forventer besparelser på fylkessammenslåinger

Ulf Leirstein, stortingsrepresentant for FrP, med et sentralt spørsmål til kommunal- og moderniseringsministeren i debatten som pågår om fylkessammenslåinger.

Det finnes flere gode argument for sammenslåinger i offentlig sektor. Ett av de beste argumentene er effektivisering og forbedret bruk av skattefinansierte penger. FrP-politikeren spør statsråden om oppsigelses- og stillingsvernet i samarbeidsavtalen mellom fylkene som blir sammenslått 1. januar 2020.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har foreløpig ikke besvart spørsmålet.

Mange liberalister er imot bruk av tvang i kommune- og fylkessammenslåinger, men kun basert på frivillighet skjer det lite på dette området.

Hele spørsmålet til Ulf Leirstein, hentet fra Stortinget.no:
«En gjennomgang av samarbeidsavtalene for de 11 fylkene som er enige om å bli fem fylker fra 2020 har en ting til felles: Ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingene. Videre gir også alle avtalene et vern mot oppsigelser i flere år fremover. Når Stortingets flertall gikk inn for regionreformen var det en helt klar forventing om at man skulle oppnå besparelser.
Hva tenker statsråden om dette oppsigelses- og stillingsvernet?»

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Vekk med kontanter?Vekk med kontanter?
  Er det virkelig så enkelt at kontanter bare er en bakstreversk museumsgjenstand?
 • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
  Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.
 • 30 år siden Berlinmuren falt30 år siden Berlinmuren falt
  Da jeg var ung, forstod jeg ikke de eldres følelser for 8. mai 1945. Det endret seg 9. november 1989. Berlinmuren hadde falt.
 • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
  Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.
 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
 • Fra Karl Marx til Mont PèlerinFra Karl Marx til Mont Pèlerin
  Max Eastman endte opp som markant kritiker av kollektivistiske ideologier.
 • KommunazismenKommunazismen
  Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.