Ukategorisert

Forventer besparelser på fylkessammenslåinger

Ulf Leirstein, stortingsrepresentant for FrP, med et sentralt spørsmål til kommunal- og moderniseringsministeren i debatten som pågår om fylkessammenslåinger.

Det finnes flere gode argument for sammenslåinger i offentlig sektor. Ett av de beste argumentene er effektivisering og forbedret bruk av skattefinansierte penger. FrP-politikeren spør statsråden om oppsigelses- og stillingsvernet i samarbeidsavtalen mellom fylkene som blir sammenslått 1. januar 2020.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har foreløpig ikke besvart spørsmålet.

Mange liberalister er imot bruk av tvang i kommune- og fylkessammenslåinger, men kun basert på frivillighet skjer det lite på dette området.

Hele spørsmålet til Ulf Leirstein, hentet fra Stortinget.no:
«En gjennomgang av samarbeidsavtalene for de 11 fylkene som er enige om å bli fem fylker fra 2020 har en ting til felles: Ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingene. Videre gir også alle avtalene et vern mot oppsigelser i flere år fremover. Når Stortingets flertall gikk inn for regionreformen var det en helt klar forventing om at man skulle oppnå besparelser.
Hva tenker statsråden om dette oppsigelses- og stillingsvernet?»

Mest lest

Arrangementer