Ukategorisert

Fylkessammenslåinger skal gi mindre administrasjonskostnader

Kommunal- og moderniseringsministeren har besvart et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein (FrP).

Ulf Leirstein, stortingsrepresentant for Østfold FrP, har stilt kommunal- og moderniseringsministeren et spørsmål om oppsigelses- og stillingsvernet i forbindelse med fylkessammenslåingene. Leirstein viser til at samarbeidsavtalene mellom de elleve fylkene som skal bli til fem 1. januar 2020 har én ting felles, nemlig at ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingene. Stortingsrepresentanten stilte et skriftlig spørsmål om hva kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener om oppsigelses- og stillingsvernet?

–De fylkeskommunene som skal slå seg sammen, skal gjennom en både krevende og spennende omstillingsperiode. I avtalene mellom fylkeskommunene har de forhandlet seg fram til hvordan den nye fylkeskommunen skal se ut, og hva de mener vil gi en god sammenslåingsprosess. Det er fylkeskommunenes ansvar å vurdere både kostnader og gevinster ved de valgene de tar, og at de sikrer gjennomføring innenfor forsvarlige rammer, har Kommunal- og moderniseringsministeren skrevet i svaret. Det ifølge Stortinget.no.

Da fylkessammenslåingene ble vedtatt, ble det beregnet administrative innstramninger på 340 millioner kroner. 340 millioner kroner er en liten sum i den store sammenheng, men det er penger som kan gi skatte- og avgiftslettelse, eller forsterket innsats på felt politikerne prioriterer.

Offentlig sektor og offentlig administrasjon er stor og kostbar i Norge. Stortinget bør sørge for innsparinger på mange av områdene, kraftige innsparinger som kommer skattebetalerne til gode.

Mest lest

Arrangementer