Ukategorisert

Lynkjapp reaksjon fra Monica Mæland

Like etter at Finnmark fylkesting hadde behandlet saken om fellesnemnd i forbindelse med fylkessammenslåingen med Troms, kom reaksjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) reagerte så raskt, at det er mulig den politiske ledelsen i departementet fulgte debatten fra fylkestingets samling i Alta.

Det ble ikke oppnevnt medlemmene i fellesnemnda, i fylkestinget. Det betyr at det tidlig ble klart at møtet som skulle være i nemnda på fredag, var avlyst. Fellesnemnda skal forberede fylkessammenslåingen med Troms.

Flertallet i Finnmark fylkesting protesterer på denne måten på sammenslåingen eller sammenslåingsprosessen som Stortinget to ganger har vedtatt, vedtak regjeringen naturlig følger opp.

Svaret fra Kommunal- og moderniseringsministeren var at sammenslåingsforskriften ble endret med fordeling etter folketall. Det betyr at fellesnemda er beslutningsdyktig selv om Finnmark dropper arbeidet. Eller nemnda er beslutningsdyktig om Troms lar vær å opptre som Finnmark opptrådte i dag.

Det delte meninger om det som skjedde i Finnmark er lovlig eller ulovlig, men det er jus. Det er liten tvil om at oppførselen til det politiske flertallet kan få konsekvenser på andre saker; for eksempel i noen av kommunene fylkespolitikere kommer fra, i kommuner der de samme personene er folkevalgte politikere. Hvorfor skal bygdelag og idrettslag følge kommunen når fylkestinget ikke følger opp Stortingets vedtak? Eller vi kan dra den lengre, hvorfor skal borgere følge politiets pålegg når fylkespolitikere i Finnmark gir blaffen i Stortingets vedtak? I seg selv en interessant debatt flere bør ta etter dagens vedtak i Finnmark fylkesting.

Demokratiet er langt fra perfekt, men det er det beste vi har.

Mest lest

Arrangementer