Ukategorisert

Store forskjeller mellom kommunene er gammelt nytt

FrP vil ha gjennomgang av de kommunale avgiftene etter at undersøkelser viser enorme forskjeller mellom kommunene.

Forskjeller mellom kommuner er ikke en nyhet. Det har i moderne tid alltid vært store sprik mellom de billigste og dyreste kommunene.

Kommunale tjenester som vann, kloakk, renovasjon og feiing, skal kort fortalt være til selvkost. Selv om organiseringen mellom kommunene er nokså lik, er det store forskjeller mellom kommunene når det gjelder prisnivået. At det finnes kommuner som bruker selvkostområdene til finansiering av velferdstilbud, er umulig å utelukke.

Mest lest

Arrangementer