Ukategorisert

Regjeringen vil utrede forsøk med heroinassistert behandling

For liberalister er det noen argument mot skattefinansiert heroinassistert behandling, men mye tyder på at det er flere fordeler enn ulemper med behandlingen.

Heroinassistert behandling har vært tema som har gått igjen hos Liberaleren i mange år. Nåværende statsråd Nikolai Astrup (H) heiste tidlig flagg, og skrev innlegget Utdeling av heroin som behandlingstilbud på Liberaleren i 2004.

Regjeringen vil utvide tilbudet til mennesker med omfattende rusavhengighet og psykiske lidelser. Formålet med et forsøksprosjekt er å nå en svært hjelpetrengende gruppe rusavhengige, og hjelpe dem til å få et mer verdig liv. Heroinassistert behandling vil være aktuelt for en liten gruppe mennesker med omfattende rusavhengighet og som det har vist seg vanskelig å nå med dagens behandlingstilbud.

Helsedirektoratet får nå i oppdrag å foreslå hvordan et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling skal kunne gjennomføres innenfor dagens LAR-ordning. Det innebærer blant annet å vurdere hvilke pasienter som kan være aktuelle, hvordan et slikt prosjekt skal organiseres, hva det vil koste, i hvilke byer det skal prøves ut og hvor lenge prosjektet skal vare. Det skal også gjennomføres en følgeevaluering. Innen 1. juni 2019 vil direktoratet oversende sitt forslag. Et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling vil tidligst kunne starte opp i starten av 2020, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi skal ikke mange år tilbake i tid før Høyres målsetting var nulltoleranse mot narkotika. Heldigvis har Høyre lært, selv om Høyre fortsatt har en lang vei å gå på dette politikkområdet.

Heroin-behandling er ikke god liberalistisk politikk, men det er trolig god investering av skattefinansierte penger ettersom de svakeste av de svake får betydelig bedre livskvalitet.

Heroin-behandling vil trolig gi mindre kriminalitet.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

 • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
  Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
 • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
  I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
 • KommunazismenKommunazismen
  Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
 • Selve boken om Berlinmurens fallSelve boken om Berlinmurens fall
  Hvis du vil lese noe intenst spennende og faglig solid om Berlinmuren siste dager, trenger du ikke lete videre.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • Storflyplassen som ble et kaosStorflyplassen som ble et kaos
  Byggingen av Berlins nye flyplass skulle bevise at offentlig sektor kunne takle store prosjekter bedre enn den private.