Ukategorisert

Regjeringen vil utrede forsøk med heroinassistert behandling

For liberalister er det noen argument mot skattefinansiert heroinassistert behandling, men mye tyder på at det er flere fordeler enn ulemper med behandlingen.

Heroinassistert behandling har vært tema som har gått igjen hos Liberaleren i mange år. Nåværende statsråd Nikolai Astrup (H) heiste tidlig flagg, og skrev innlegget Utdeling av heroin som behandlingstilbud på Liberaleren i 2004.

Regjeringen vil utvide tilbudet til mennesker med omfattende rusavhengighet og psykiske lidelser. Formålet med et forsøksprosjekt er å nå en svært hjelpetrengende gruppe rusavhengige, og hjelpe dem til å få et mer verdig liv. Heroinassistert behandling vil være aktuelt for en liten gruppe mennesker med omfattende rusavhengighet og som det har vist seg vanskelig å nå med dagens behandlingstilbud.

Helsedirektoratet får nå i oppdrag å foreslå hvordan et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling skal kunne gjennomføres innenfor dagens LAR-ordning. Det innebærer blant annet å vurdere hvilke pasienter som kan være aktuelle, hvordan et slikt prosjekt skal organiseres, hva det vil koste, i hvilke byer det skal prøves ut og hvor lenge prosjektet skal vare. Det skal også gjennomføres en følgeevaluering. Innen 1. juni 2019 vil direktoratet oversende sitt forslag. Et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling vil tidligst kunne starte opp i starten av 2020, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi skal ikke mange år tilbake i tid før Høyres målsetting var nulltoleranse mot narkotika. Heldigvis har Høyre lært, selv om Høyre fortsatt har en lang vei å gå på dette politikkområdet.

Heroin-behandling er ikke god liberalistisk politikk, men det er trolig god investering av skattefinansierte penger ettersom de svakeste av de svake får betydelig bedre livskvalitet.

Heroin-behandling vil trolig gi mindre kriminalitet.

Mest lest

Arrangementer