Ukategorisert

Høye kommunale avgifter

En rekke kommuner har høye avgifter knyttet til vann, avløp, renovasjon og feiing.

Kommunene plikter å følge et såkalt selvkostprinsipp. De som følger kommunepolitikken nøye, ser at mange kommuner bryter selvkostprinsippet. Først og fremst for å finansiere fremtidige investeringer på tjenestene, men også til forbruk på andre områder.

Kari Kjønaas Kjos, stortingsrepresentant for FrP, spør kommunalministeren kan redegjøre for hva regjeringen gjør for å følge opp følgende punkt i regjeringsplattformen: «Regjeringen vil gjennomgå regelverket for selvkostberegning av kommunale avgifter med sikte på et tydeligere regelverk som sikrer lave gebyrer for folk flest»?

De kommunale tjenestene og de kommunale avgiftene fortjener økt oppmerksomhet. Du bør stemme på politikere ved valg 2019 som ønsker effektive tjenester der regningen til innbyggere er så lav som mulig og knyttet opp mot selvkostprinsippet.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har foreløpig ikke besvart spørsmålet, ifølge Stortinget.no.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer