Ukategorisert

Mener ordførervervet er viktigst

Det sier ganske mye om ett av forvaltningsnivåene når en politiker vil velge ordførervervet foran vervet som fylkesordfører.

Terje Søviknes vil bli fylkesordfører i Vestland, men han legger, ifølge NRK.no, ikke skjul på at ordførervervet i Os er viktigere enn vervet som fylkesordfører i Vestland.

Søviknes vet trolig en del om hva som kommer fra regjeringen i oktober på oppgaver de nye regionene skal utføre.

Stortinget bør legge ned fylkeskommunene eller regionene, altså effektivisere offentlig sektor. Om det skjer? Niks, ikke i overskuelig fremtid.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
    Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
  • Ny moderne rettsstatNy moderne rettsstat
    John Rawls rettferdighetsteori er et forsøk på å begrunne politisk makt og se statens funksjon gjennom nye øyne – eller kanskje heller bak et slør?
  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.