Ukategorisert

Fem år med kuttpolitikk?

Norsk Tjenestemannslag er misfornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett. Det er gode årsaker til å være kritisk til regjeringen, men vær edruelig i debatten og påstandene.

–Vi deler ikke regjeringens syn på at det av hensyn til velferdsstatens framtid er nødvendig med struping av statlige virksomheter. Fem år med kuttpolitikk har svekket virksomhetene som skal tjene innbyggerne og sikre deres rettssikkerhet, velferd og trygghet. Det er ingen tvil om at regjeringens ABE-reform vil gi dårligere tjenester, sier Kjersti Barsok 1. nestleder i Norsk Tjenestemannslag, i en pressemelding.

Fem år med kuttpolitikk, seriøst? Ingen storting og ingen regjeringer har brukt så mye penger som regjeringen til Erna Solberg. Det finnes kuttforslag og kuttvedtak i løpet av årene, men kuttene er små og forsiktige.

Sammenlignet med Arbeiderpartiets budsjettforslag de siste fem årene, er det små forskjeller mellom regjeringen og det største opposisjonspartiet. Hvis regjeringen eller stortingsflertallet struper statlige virksomheter, gjør også opposisjonen det. Så små er forskjellene i norsk politikk.

Den norske velferdsstaten er ikke bærekraftig. Stortinget må i overskuelig fremtid vedta betydelige kutt. Alternativet er betydelig høyere skatter- og avgifter, noe som medfører mange ulemper og som er prinsipielt betenkelig.

Nøkkeltall fra Arbeiderpartiet sammenlignet med regjeringens 2017-forslag:
Utgiftsøkninger 16 408
Redusert bruk av oljeinntekter 4 000
Kutt og omprioriteringer 9 593
Andre inntekter 310
Skatter og avgifter 10 506

Mest lest

Arrangementer