Ukategorisert

Betydelig økning av skatten

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, stilte i høst et interessant spørsmål om fremtidens skattesats.

Nordby Lunde spurte finansministeren om hva vil gjennomsnittlig skattesats på husholdningenes inntekter være i 2060 vs. i dag dersom ingenting gjøres (dvs. at vi fremskriver dagens atferd)?

–Gjennomsnittlig skattesats vil ved skatteinndekning av finansieringsbehovet dermed øke fra 25 pst. i 2017 til mellom 33 og 35 pst. i 2060, har finansminister Siv Jensen skrevet i svaret.

Les svar og spørsmål, på regjeringen.no.

Mest lest

Arrangementer