Ukategorisert

Fylkessammenslåingene, eksempel på hvor vanskelig det er å effektivisere offentlig sektor

Noen av fylkessammenslåingene, debattene og forslagene på at Stortinget skal oppheve tvangssammenslåingene, viser hvor vanskelig det er å effektivisere offentlig sektor, altså bruke mindre skattefinansierte penger.

Nå har Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt, fremmet et representantforslag om å stanse tvangssammenslåingen av fylkene.

Moxnes ønsker at Stortinget skal be regjeringen legge frem forslag om oppheving av fem av sammenslåingene.

–Forslagsstiller mener det er grunnlag for å flytte flere oppgaver ut i fylkene, også uten fylkessammenslåinger, men regjeringens oppgavemelding oppfyller ikke fylkenes krav om å få overført viktige samfunnsoppgaver, har Bjørnar Moxnes skrevet som en del av begrunnelsen for forslaget.

Dette er én av mange omkamper i Stortinget om fylkessammenslåingene.

Hvis du lurer på hvorfor det er vanskelig å gjøre store strukturelle endringer i Norge, kan støyen om regionreformen være et godt eksempel.

Mest lest

Arrangementer