Ukategorisert

Høie på tur ut av politikken

Bent Høie, nestleder i Høyre og helseminister, blir statens mann i Rogaland når denne valgperioden er over.

Dersom Bent Høie av ulike årsaker forlater vervet som helseminister, blir neste oppgave på Stortinget. Når valgperioden er over tiltrer han stillingen som fylkesmann i Rogaland.

For liberalere kommer Bent Høie alltid til å bli husket som Høyre-politikeren som tok til ordet for kursendring i narkotikapolitikken.

Regjeringen vil trolig få kritikk for flere av utnevnelsene som fylkesmenn i dag, først og fremst fordi det ligner på «partiansettelser». Det er dessverre en tradisjon denne regjeringen viderefører fra andre regjeringer.

Tags:

Mest lest

Arrangementer