Ukategorisert

Det blir trolig parlamentarisme i nord

Mens for eksempel Bergen har debatt om styringsformen, har Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark blitt enige om at parlamentarisme skal være styringsformen i det nye fylket i nord.

I en del av avtalen mellom fylkespartiene heter det:
–Styringsmodellen i det nye fylket skal være parlamentarisme. Rådet skal bestå av 8 fylkesråder, hvorav 4 fra Finnmark og 4 fra Troms. Dette fordi dette gir best mulighet til rettferdig fordeling av ansvars- og beslutningsmyndighet mellom de to fylkene.

Både i Finnmark og Troms er det motstand mot regionreformen, men nå ønsker heldigvis Arbeiderpartiet å gjøre sitt ytterste for å følge opp vedtak Stortinget har fattet flere ganger.

Formannskapsmodellen er billigere enn parlamentarismen, men skribenten er overbevist om at parlamentarisme styrker politikkutformingen, maktfordelingen og den offentlige debatten. De største kommunene og alle fylkeskommunene burde hatt parlamentarisme som styringsform.

Finnmark og Troms blir sammenslått 1. januar 2020.

Mest lest

Arrangementer