Ukategorisert

Norske kommuner har stor selvråderett

Kommunepolitikere i Norge har mye makt, men mange kunne vært flinkere til å bruke makten slik at borgerne får større frihet.

Eiendomsskatt er eksempel på at kommunepolitikerne ikke bruker friheten når for eksempel budsjettet blir vedtatt.

Forskere på offentlig politikk har lagd et målesystem for lokal selvråderett i 39 land i Europa. Norge kryper i 2018 antakelig helt opp mot toppen av skalaen – etter at vi i 2014 lå på 6. plass, ifølge Forskning.no.

Kulturskole og skolefritidsordning er eksempel på tjenester der kommunene får stor frihet i hvordan tilbudene skal være organisert.

Mest lest

Arrangementer