Ukategorisert

Ønsker at Finnmark skal gå til sak mot staten

Fortsatt lever debatten om Finnmark og Troms bør bli slått sammen til en fylkeskommune 1. januar 2020, selv om Stortinget gang på gang har vedtatt sammenslåing.

Organisasjonen ForFinnmark gir Finnmark fylkeskommune full støtte hvis fylkeskommunen går til rettssak for å oppheve stortingsvedtaket eller stortingsvedtakene.

Nå har Finnmark fylkeskommune ved hjelp av advokatkontoret Kluge fått utredet de juridiske spørsmålene rundt lovligheten av tvangssammenslåingen. Dette er juridisk uprøvd område, men det er en grunn til at området er uprøvd. Stortinget bør lage rammeverket for kommuner og fylkeskommuner, selv om enhetene bør få større frihet. Større frihet betyr ikke at politikere skal gi blaffen i politiske vedtak.

Mest lest

Arrangementer