Ukategorisert

Skattefinansiert frukt til elever i Oslo

Ungdomsskoleelever i Oslo får skattefinansiert frukt på skolen. Nok en utvidelse av ansvaret for det offentlige, en offentlig sektor som allerede er for stor.

Et av argumentene for utgiftsposten er at skattefinansiert skolefrukt utjevner sosiale forskjeller.

–Gratis skolefrukt er et viktig virkemiddel for å fremme folkehelse og utjevne sosiale forskjeller, sier Tore Angelsen, prosjektleder for skolefruktordningen i Opplysningskontoret for frukt og grønt, i en pressemelding.

Det er cirka 17 000 elever som kommer til å få frukt minst to ganger i uken.

I 2007 var det medieoppslag, også på Liberaleren, om at elever kastet frukt som ble utdelt på skolen. Rektor Hans Georg Toreskaas ville for 12 år siden bruke pengene frukt kostet på skolens primæroppgave, nemlig opplæring av elevene.

I debatten om skattefinansiert frukt er det tre gode ord; «grenser for politikk».

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer