Ukategorisert

Ingen kommuner bør være i ROBEK

Det optimale er at ingen norske kommuner eller fylkeskommuner er registrert i ROBEK, Register om betinget godkjenning og kontroll.

Norske kommuner har de siste årene flommet over av skattefinansierte penger. I tillegg har gjelden til kommunene økt drastisk, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Relativt godt økonomisk handlingsrom i kommunesektoren, gir lavt ROBEK-tall.

Per i dag er det 17 kommuner i ROBEK, ifølge Regjeringen.no. Det er det laveste tallet på år og dager, ifølge tall fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommuneøkonomi bør bli tema i valgkampen. Velgerne bør stemme på politikere som begrenser det skattefinansierte forbruket, og som viser måtehold i bruk av penger.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
 • KommunazismenKommunazismen
  Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
 • Et korrumpert monopolEt korrumpert monopol
  Norsk Tipping har skaffet seg et monopol på gambling i Norge gjennom "bestikkelser" av idrett og kultur.
 • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
  I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
 • Konkurranseutsetting er ikke privatiseringKonkurranseutsetting er ikke privatisering
  Konkurranseutsetting er ikke privatisering, uansett hva rødgrønne politikere hevder.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
  Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.