Ukategorisert

Ingen kommuner bør være i ROBEK

Det optimale er at ingen norske kommuner eller fylkeskommuner er registrert i ROBEK, Register om betinget godkjenning og kontroll.

Norske kommuner har de siste årene flommet over av skattefinansierte penger. I tillegg har gjelden til kommunene økt drastisk, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Relativt godt økonomisk handlingsrom i kommunesektoren, gir lavt ROBEK-tall.

Per i dag er det 17 kommuner i ROBEK, ifølge Regjeringen.no. Det er det laveste tallet på år og dager, ifølge tall fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommuneøkonomi bør bli tema i valgkampen. Velgerne bør stemme på politikere som begrenser det skattefinansierte forbruket, og som viser måtehold i bruk av penger.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • 26 år med EU26 år med EU
    I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
  • Delingsøkonomi på en – to – tre!Delingsøkonomi på en – to – tre!
    For fem år siden var ordet "delingsøkonomi" på alles lepper, men da aktørene i denne sektoren begynte å utfordre eksisterende næringsvirksomhet så satt politikerne foten ned.
  • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
    Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?