Ukategorisert

Ingen kommuner bør være i ROBEK

Det optimale er at ingen norske kommuner eller fylkeskommuner er registrert i ROBEK, Register om betinget godkjenning og kontroll.

Norske kommuner har de siste årene flommet over av skattefinansierte penger. I tillegg har gjelden til kommunene økt drastisk, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Relativt godt økonomisk handlingsrom i kommunesektoren, gir lavt ROBEK-tall.

Per i dag er det 17 kommuner i ROBEK, ifølge Regjeringen.no. Det er det laveste tallet på år og dager, ifølge tall fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommuneøkonomi bør bli tema i valgkampen. Velgerne bør stemme på politikere som begrenser det skattefinansierte forbruket, og som viser måtehold i bruk av penger.

Mest lest

Arrangementer