Ukategorisert

Politikere bruker ekstremt med penger på skole

Det blir brukt mye, veldig mye skattefinansierte penger på skole. Til tross enormt pengeforbruk er vedlikeholdsetterslepet på mellom 50 og 60 milliarder kroner.

Lokalpolitikerne kan bruke mer penger grunnskolen. Det er kommunene som har ansvaret for driften av de fleste av grunnskolene i Norge, riktig nok drift der rammene har blitt lagt av sentrale myndigheter. Mer penger til skole betyr mindre penger i andre deler av den kommunale driften.

TV2 hadde tirsdag innslag fra grunnskolen i Ramberg skole i Lofoten. Vannlekkasjer, fukt, mugg og støy gjør at rektor ved skolen frykter for helsen til lærere og elever, ifølge oppslaget.

KS mener at vedlikeholdsetterslepet ved norske skoler er på mellom 50 og 60 milliarder kroner.

Er kommunene og lokale politikerne, altså helt vanlige personer i lokalsamfunnene, de beste skoleeierne? Nei! Dette området burde vært privatisert!

I fjor var det 2018 er 601 980 elever i den offentlige skolen. Mange av dem kan få det tøft på grunn av politiske prioriteringer.

Mest lest

Arrangementer