Ukategorisert

199 dager igjen til valget

Det nærmer seg kommune- og fylkestingsvalg, og pressgrupper benytter anledningen valgkampen gir.

Flere lokalforeninger av Utdanningsforbundet har sendt spørsmål til de politiske partiene. Det er viktige spørsmål for Utdanningsforbundet og for medlemmene. Utdanningsforbundet er en stor fagorganisasjon for lærere og barnehageansatte med pedagogisk utdanning.

At privatpersoner, organisasjoner og næringslivet benytter mulighetene valgkampen gir, er forståelig. Dessverre for oss liberale skattebetalere blir det som regel kostbart.

Liberaleren har sett noen av spørsmålene et lokallag av Fagforbundet har sendt ut, spørsmål med svarfrist 1. april:
-Hvordan ønsker ditt parti å organisere barnehagene?

-Vil ditt parti jobbe for å øke plantiden til ped.lederne i og øke grunnbemanning i barnehagene?

-Vil ditt parti gå inn for at kun lærere med godkjent utdanning får undervise i skolen?

-Vil ditt parti gå inn for å ansette andre yrkesgrupper i skolen for å gi lærerne mer tid til å være lærere?

-Vil ditt parti gå inn for å øke grunnbemanningen i barnehagene?

-Hva ønsker deres parti å gjøre med lekeplassituasjonen i kommunen?

-Hvordan vil deres parti arbeide opp mot fylkespolitikerne slik at de tilbudene vi har på videregående skole opprettholdes?

-Har dere tanker om et kommunalt hybelbygg for å avhjelpe bosituasjonen for ungdommene som kommer hit?

Mest lest

Arrangementer